top of page

Üretra Darlığı Ameliyatları
(Internal Üretrotomi
&
Üretroplasti)

üretroplasti

İnternal üretrotomi, üretranın daralmış bir bölümünü onarmak için yapılan ameliyattır. Buna striktür denir. Üretra, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan kanaldır. Üretral darlık şunlara neden olabilir:

Erkeklerde prostat sorunları
Mesane ve böbrek enfeksiyonları
İdrar yapamama veya mesaneyi boşaltamama

Üretra darlığı, üretranın sertleşmesinden kaynaklanır. Bu sertlik enfeksiyon veya yaralanmadan kaynaklanabilir. İşlem ile yara dokusu kesilir ve üretra açılır. İşlem için genel veya spinal anestezi kullanılacaktır.

Üretral rekonstrüksiyon olarak da bilinen üretroplasti ise, üretra darlığını onarmak için yapılan açık bir ameliyattır. Kısa üretral darlıklar için tedavi, üretranın etkilenen segmentini çıkarmak ve iki normal ucu yeniden birleştirmektir. Darlık çok uzunsa çıkardıktan sonra uçları tekrar birleştirmek mümkün değilse, dar segmenti büyütmek ve normal boyuta genişletmek için doku üretraya transfer edilebilir. 

AMELİYATTAN SONRA

Ameliyattan sonra konulacak idrar sondasının ne kadar süre kalması gerektiğini  söyleyeceğiz. Bu sonda, üretranın iyileşmesini sağlar.

İyileşme sürecinin büyük kısmı operasyonu takip eden ilk 6 hafta içinde gerçekleşir, ancak iyileşme aylarca devam edebilir.

Birkaç hafta cinsel ilişkiden ve güvenli olduğunu söyleyene kadar yorucu aktivitelerden ve yoğun egzersizlerden kaçınmalısınız.

Günde 8-10 bardak su (veya diğer sıvıları) içmelisiniz.

Üretroplastide ise hastanede kalış süresi 1-5 günü geçmez. Üretroplasti ameliyatı sonrasında herhangi bir diyet kısıtlaması yoktur. Ancak bukkal mukoza grefti alınan hastalar ağız içi ağrılı olabileceğinden başlangıçta genellikle yumuşak bir diyet tercih ederler. Hastalar taburcu edildiğinde, uygun üretroplasti iyileşmesine izin vermek için birkaç hafta hareketsiz kalmaları teşvik edilir. Çoğu zaman, sonda 2-3 hafta kalır.

bottom of page