top of page

Benign prostat hiperplazisi (BPH) için tıbbi ve minimal invazif seçenekler başarısız olduğunda, prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP) veya açık prostatektomi gibi cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir.

Açık yöntem ile prostatı çıkarma ameliyatı, büyümüş bir prostatı tedavi etmek için prostat bezinin iç kısmını çıkarma işlemidir. İşlemden önce doktorunuz sistoskopi yapmak isteyebilir (üretranızın ve mesanenizin içine kamerayla bakma uygulaması). Ameliyattan birkaç hafta önce aspirin, Kumadin (warfarin), Plavix (klopidogrel bisülfat), ibuprofen veya naproksen gibi bazı ilaçları almayı bırakmanız gerekebilir.

Açık prostatektomi, karnın alt bölgesinden uygulanan cerrahi bir kesiden girilerek yapılır.

Kesi göbek deliğinin altından kasık kemiğinin hemen üstüne kadar gidecek ya da kasık kemiğinin hemen üstünde yatay olarak yapılabilir. Bu kesiden mesane açılır ve prostat bezi çıkarılır.

Cerrah, prostat bezinin sadece iç kısmını çıkarır. Dış kısım geride bırakılır. İşlem, bir portakalın içini çıkarmaya ve kabuğunu sağlam bırakmaya benzer. Ameliyattan sonra karnınızda bir drenaj tüpü bırakılabilir. Mesaneye de bir sonda konulur. Bu kateterler mesanenin dinlenmesini ve iyileşmesini sağlar.

AMELİYATTAN SONRA

Ameliyattan sonra fazla sıvıyı boşaltmak için vücudunuza dren tüpleri olacaktır. İdrarınızı birkaç günlüğüne boşaltmak için mesanenizde bir sonda olacaktır.

Çoğu zaman prostatektomiden sonra 2-7 gün hastanede kalınır. Kalış süreniz, durumunuza ve geçirdiğiniz prosedürün türüne bağlı olacaktır. 

Sizi eve başka birinin götürmesini sağlayın. Size araç sürmenin güvenli olduğunu söyleyene kadar araç sürmeyin.

İdrar sondanızın 5 ila 10 gün boyunca yerinde kalması gerekecektir.

Normal aktivitelerinize devam edebilmeniz büyük olasılıkla yaklaşık dört ila altı hafta olacaktır.

Ameliyatın kendisi çok az risk taşır. Herhangi bir ameliyatta olduğu gibi, ameliyat sırasında veya sonrasında enfeksiyon kapma veya beklenenden daha fazla kanama olasılığınız vardır. Bu komplikasyonlar nadirdir ve genellikle uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açmaz.

açık prostatektomi

Açık Prostat Ameliyatı

bottom of page