top of page
rirs

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı-RIRS

RIRS veya Retrograd İntrarenal Cerrahide, doğal açıklık yoluyla böbreğe esnek bir ince endoskop geçirilir ve daha sonra taşlar lazer kullanılarak doğrudan görüş altında parçalanır. Taş temizleme oranı çok yüksektir, komplikasyonlar minimaldir ve hasta 24 saat içinde taburcu edilir. RIRS yöntemi her tür taş için uygun değildir.

Üst üreterdeki veya böbrek içindeki taşlar için idealdir. Böbrek içindeki üreterden esnek bir dürbün geçirilir ve lazer kullanılarak taşlar parçalanır. Parçalanmış taşlar birkaç gün veya hafta içinde kademeli olarak dışarı çıkar. Daha büyük parçalar, tutucular ve sıfır uçlu sepetler kullanılarak alınabilir.

RIRS, daha invazif ve önemli kanama olasılığı daha yüksek olan PCNL'ye iyi bir alternatiftir. Ancak, genellikle >1.5 cm olan büyük taşlar gibi RIRS için  uygun değildir veya birden fazla seans gerektirebilir.

Bazen taşlar ulaşılması zor bir yerde olabilir. Bazen de dar üreter, cihazın üreterden geçmesine izin vermez. Böyle bir durumda, RIRS'den 10-15 gün önce üretere DJ stent konulması gereklidir. Stent sayesinde idrar kanalı genişler ve ameliyat yapılabilir. 

RIRS'in gerçekleştirilmesi genellikle 30'-60' sürer. USG, IVP, İdrar kültürü gibi ameliyat öncesi incelemeler zorunludur. Detaylı anestezi öncesi kontroller yapılır. Hastalar ameliyat günü yatırılır. Genellikle 24 saat içinde taburcu edilir. Hafif ila orta dereceli kanama, ateş gibi olası komplikasyonlara zaman zaman rastlanır ve kolayca tedavi edilir.

bottom of page