top of page

PCNL, ESWL veya üreteroskopi gibi diğer taş tedavisi biçimleri için çok büyük olan böbrek veya üst üreterdeki (idrarı böbrekten mesaneye boşaltan kanal) belirli taşları çıkarmak için kullanılan bir tekniktir.

Genel anestezi verildikten sonra idrar yolu ile böbreğin içine ince bir tüp yerleştirilir. Daha sonra hasta yüzüstü yatırılır ve röntgen ile böbrek bulunur. Böbreğe bir iğne deliği yapılır ve bunun içinden bir tel sokulur. Tel, bir yolun yaklaşık 1 cm çapında genişlemesine izin vermek için kılavuz olarak kullanılır. Böbreğin içine bir teleskop (nefroskop) sokulur ve taş görselleştirilir. Taş gerektiği gibi parçalara ayrılır ve parçalar çıkarılır. İdrarın kolay boşaltılabilmesi için böbrekte bir tüp bırakılır.

Bu invazif bir ameliyat olduğu için böbrek yolu, bir milimetre kadar küçük bir yara izi ile iyileşir. Uzun vadede bunlar çok önemsiz değişikliklerdir ve böbreğin normal fonksiyonu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

İşlem 60 – 90 dakika sürer. Anestezistin hastayı uyutması veya uyanması için geçen süreyi içermez. Hastanede kalış süresi genellikle 2-3 gündür.

PCNL, böbreğin alt kısmındaki büyük taşları tedavi etmenin en etkili yoludur. Başarılı bir PCNL tüm taşları temziler. Operasyonun başarısı, alt pol taşında %95 ile Staghorn taşlarında %90 arasında değişir. Başarı, taşın boyutu ve taşın pozisyonuna bağlıdır.

Genel olarak söylemek gerekirse, ameliyat süreleri arttıkça taşın boyutuyla birlikte PCNL riski de artar. Büyük bir taşı çıkarılabilir parçalara ayırmak, böbreğe zarar verme olasılığını da artırır.

 1) Kanama – Bazı kanamalar normaldir ancak ağır kanamalar nadirdir (%1).
A) Erken kanama – Çok şiddetliyse, diğer tüm önlemler başarısız olursa kanamayı durdurmak için açık şekere geçiş gerekebilir. Bu son derece nadirdir.
B) Daha sonra kanama – (%0,5 – %2) Bu, ponksiyon yerinin yakınındaki bir atardamar ve toplardamar arasında bir iletişim gelişirse meydana gelir. Kasık içinden geçen bir kateter vasıtasıyla bağlantının tıkanması ile tedavi edilir. (seçici renal anjiyografi).
2) Enfeksiyon: Ameliyattan önce idrarın enfeksiyonu nadir değildir. Bazı taşların içinde işlem sırasında salınan bakteriler bulunur. Antibiyotikler rutin olarak verilir. Bu enfeksiyon riskini azaltır. Yaklaşık %0.25 hastada ciddi enfeksiyon oluşur.
3) Nadir komplikasyon
A) Bağırsak yaralanması – iğnenin delinmesi sırasında anormal şekilde yerleştirilmiş bir bağırsak hasar görebilir. İnsanların yaklaşık %2'sinde bu anomali vardır, ancak bağırsak yaralanması çok daha az yaygındır.
B) Akciğer Hasarı – Bir süre iğne deliği akciğeri geçebilir. Ama son derece nadir.
C) Büyük sıvı hacimlerinin emilmesi Uzun bir işlemden sonra olabilir.

PCNL Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonra

Bol miktarda sıvı tüketin - bu, idrarı geçmeyi daha kolay ve daha rahat hale getirecektir.
Kabızlıktan kaçının - bağırsakları açmak için zorlamak kanama riskini artıracaktır
Yataktan kalkın – yatakta yatmak zatürreye ve bacaklarda pıhtılara neden olur.

 

YapılMAması gereken şeyler var mı?


Dört hafta boyunca ağır kaldırma / ıkınma yok
Evdeki her şeyi kendi başına rahatça yapana kadar araba kullanmak yok.

Perkütan Böbrek Taşı Ameliyatı (PCNL)

Nefroskop
bottom of page