top of page

Prostat Büyümesinde Uygulanan Ameliyatlar

Güncelleme tarihi: 6 Haz 2023

Prostat büyümesinde; ilaç tedavisine cevap vermeyen durumlarda, bazı eşlik eden hastalıklarda ve böbrek rahatsızlıkları başladığında prostatın ameliyat ile tedavisi gündeme gelir. Prostat ameliyatları, birkaç tipten oluşmaktadır.


Minimal İnvaziv Prosedürler

Yeni teknolojilerle minimal invaziv prosedürler uygulanabilir. Bu yöntemler prostat semptomlarını ilaçlardan daha fazla rahatlatabilirler. Diğer faydaları arasında geleneksel ve açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ve daha az risk yer alır. Bu prosedürler prostatın çıkarılmasını veya kesilmesini içermez. Doktorunuz olarak bizler, minimal invaziv cerrahinin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için prostatınızın büyüklüğünü ve genel sağlığınızı dikkate almaktayız.


Minimal invaziv cerrahi türlerinden birkaçı şunları içerir:

Rezum
Prostat Rezum ameliyatı

Rezūm su buharı tedavisi. Üretraya (idrar yoluna) bir cihaz sokulur ve küçük bir iğne prostata batırılarak, fazla prostat dokusunu tedavi etmek için su buharı verir. Genellikle bu işlem lokal anestezi eşliğinde ofis şartlarında dahi yapılabilmektedir.

Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT). Bu non-invaziv prosedür, doktorunuzun mesanenize yerleştirdiği esnek bir tüpe bağlı bir mikrodalga anten kullanır. Mikrodalga ısısı ile fazla prostat dokusu bir anlamda yakılarak prostat küçültülür.

Urolift sistemi. UroLift, büyümüş prostat dokusunu kaldırmak ve yoldan uzak tutmak için kullanılan, kalıcı olarak yerleştirilmiş bir cihazdır, böylece prostat artık üretrayı engellemez. Prosedür cinsel işlevi etkilemez. Tipik olarak bir doktor muayenehanesinde, ayaktan ameliyat merkezinde veya ameliyathanede lokal veya genel anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün sondasız bir şekilde evlerine dönerler.


Genel anestezi altında gerçekleştirilen minimal invaziv ameliyatlar ise şunları içerir:


Prostatın transüretral rezeksiyonu (TUR-P). Bu, BPH'yi tedavi etmek için en yaygın ameliyattır. Bu işlemde prostatın idrar akışınızı etkileyen kısımlarını bir anlamda traşlarız. Fazla dokuyu çıkarmak için idrar yolundan girildiği için kesi olmaz ve dış iz görülmez.


Transüretral prostat insizyonu (TUIP). Bu ameliyat prostat dokusunun çıkarılmasını içermez. Bezin üretra üzerindeki baskısını azaltmak ve idrara çıkmayı kolaylaştırmak için prostatta birkaç küçük kesi yapılır. Özellikle prostatı küçük olan bazı erkekler için bir seçenektir. TUIP ile TURP ile karşılaştırıldığında retrograd ejakülasyon riski çok daha azdır. Ancak, genellikle TURP'a eşit semptomlarda rahatlama sağlar. Bazen işlem yapılan erkeklerin tekrar TUIP'e ihtiyacı olabilir.

Lazer ameliyatı. Bazı durumlarda prostat dokusunu küçültmek için lazer enerjisi kullanır. Bu, daha büyük prostatlarda o kadar etkili olmaya bilir. Lazer prosedürleri genellikle semptomlarda rahatlama ve TURP'ye benzer şekilde daha iyi idrar akışı sağlar. Ancak bazı lazer tedavileri diğerlerine göre daha az yan etki yaratır ve kanama riskini de azaltır.


Holep/Thulep ameliyatı. Bu işlemler sırasında normal idrar yolu ile büyümüş prostat dokusu kapsülünden ayrılır. İdrar kesesine itilen prostat dokusu küçük parçalara bölünür ve özel bir alet kullanılarak çıkarılır. İki ameliyatta kullanılan lazerin enerjileri ve tipleri farklıdır. Günümüzde prostat ameliyatları arasında en fazla popüler olan yöntemlerdir.

Comments


bottom of page